Publications

Our Recent Publications, Related to the Project

 

2017

  • Anıl ÇELİK, Nafiz ARICA “Derin Öğrenme Destekli Yüz Önleştirme”, Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2017 25th. IEEE, 2017.
  • Cenk BİRCANOĞLU, Nafiz ARICA “Üçlü Yitim Fonksiyonu Tabanlı Derin Gömme ile Yüz Duygu Sınıflandırması”, Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2017 25th. IEEE, 2017
  • Duygu ÇAKIR, Nafiz ARICA “Seyrek Ögrenme ile Yüz İşaret Yaması Bazlı Eylem Birimi Saptama”, Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi, Cilt 9, Sayı 2, 21-26, 2016

 

2016

  • Anıl ÇELİK, Nafiz ARICA “Occlusion Analysis for Face Frontalization”, 4th International Symposium on Digital Forensic and Security, ISDFS'16, pp. 95-100
  • Duygu ÇAKIR, Nafiz ARICA “Size variant landmark patches for Facial Action Unit detection”, Information Technology, Electronics and Mobile Communication Conference (IEMCON), IEEE 7th Annual. IEEE, 2016.
  • Duygu ÇAKIR, Nafiz ARICA Facial Landmark Patch Based Action Unit Detection Using Sparse Learning, Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Konferansı (UBMK, 2016), pp. 195-198

 

2015

  • Duygu ÇAKIR, Nafiz ARICA “Random Attributes for Facial Expression Recognition”, International Conference on Advanced Technology and Sciences, ICAT'15, pp. 518-522